Diposkan pada Menyanyah

Kisah Sari Rapat Dari Nageri Tatangga Sebelah

Ada kisah, kisah ne datangnya dari kakawanan jua mula’annya. Ntang kampung subalah ada urang yang dari halus karap bangat dibagi’i nantuhanya jamu hagin kasihatan jah. Ngaran anak sidin ntu Iyang Manohara Bungas. Urangnya dasar bungas, dari ngarannya bungas pang.

Amun dilihat ntu, kulitnya putih kakuning-kuning langsat jah, rambut ikal bagalumbang sadang, mata bulat kaya Kajol Devgan, bibir sansual mangguda, balasung pipit halus saikit, suara bungas wan mardu-mardunya amun bapandir, budi kaya gitar sapanyol alias bahenol jua, batis bagus bangat amun tasingkap rok nang panjangnya ntu, sidin biasanya pakai ruk nang panjang haja pang, manjaga aurat jah, amun dikisahahakan bungasnya kada habis-habisnya, amun sakali haja malihat tabayang-bayang kada kawa guring diulahnya…apalagi amun sudah minum kupi bacampur uyah, main facebook pulang batangah-tangah malam, jalas dah kada baguringan….

Lawas dah si Iyang Manohara Bungas ne digaduh umanya , sampai ganal kada suah umanya maninggalakan maminumi jamu hagin kasihatan ntu. Napang nang salain bajualan amas parmata inya’ bajualan jamu jua. Kabungasan si Iyang Manohara Bungas ne sudah tasabar kamana-mana. Banyak sudah urang mancuba malamar. tapi si uma balum maijinkan si Iyang Manohara Bungas ne kawin, balum cukup umur jah.

Singkat kisah, akhirnya si Iyang Manohara Bungas ne sampai jua umurnya, sadang dah jar umanya dikawinakan. Nang uma sudah tuha jua dah, kada tahan lagi handak manimang cucu.

Pamulaan pambukaan habar bahwa si Iyang Manohara Bungas handak dikawinkan umanya, bah ikam banyak banar nang handak malamar. Mulai dari nang bujang sampai nang hudah babinian wan bacucuan…….wkwkwk……. Lucu banar diulahnya.

Macam-macam mudil, ada nang mabawa kapal hagin hantarannya, ada nang maulahkan istana jua, ada nang mambawa lambu bapuluh-puluh ikong, itik angsa, sampan dampak, mobil, pabrik jamu bah pokoknya sarabaan pang, kaitulah haratnya si Iyang Manohara Bungas ne, salut jua ulon…

Napa jar umanya, “amun kaya ini dimapa kami mamilih”. akhirnya diulahlah sayembara hagen mandapatkan si Iyang Manohara Bungas ne, siapa yang dapat mamanangkan sayembara maka inyalah yang berhak mambawa si Iyang Manohara Bungas jadi bini-bininya. Saking banyaknya paserta, sayembara sampai satahun hanyar akhirnya didapatlah saurang yang menjadi pamanang yaitu saurang pajabat satingkat adipati.

Singkat kisah pulang hiduplah pasangan nang barbahagia ne dalam bahtera rumah tangga yang hanyar. Mulaan sanda guraunya pangantin hanyar tahu surangan laku…. Jantung badabar-dabar pabila malam pamula ntu, kada tahu lagi urang, talinga kada barasa lagi, manginging…….., hari hujan bapatirkah kada mara…pokoknya sadap tu pang dah jah….

Singkat carita pulang, urang-urang subalah tatanggaan manyangka pangantin hanyar ne hidup bahagia ai, nang laki bamubil, nang bini bamubil jua…

Rupanya kada… nang laki kaciwa sabab kada bahasil manambus malam pertama. Lawas jua dah kikira sabulan akhirnya bacarai. Sakampungan hiboh napa bisa bacarai, jar pamuda kampung “bungol bangat sidin ntu hakun mancaraikan bini bungas kaya ntu….”

Maka majandalah si Iyang Manohara Bungas ne tadi…… Tapi yang ngarannya bungas bah banyak haja yang badatang. Lakas haja pulang kawin sabab nang lalaki kada tahan malihat kabungasan si Iyang Manohara Bungas ntu.

Tapi bila imbah kawin kada lawas bacarai, kawin pulang awan pangusaha kapal bacarai pulang, kawin pulang awan pangusaha HP bacarai pulang, kawin pulang awan pangusaha niur bacarai pulang, kawin pulang awan tokeh cina bacarai pulang, kawin pulang awan pamain sipakbula bacarai pulang, kawin pulang awan direktur Bank bacarai pulang…..

Banyak dah gawian kawin carai-kawin carai haja si Iyang Manohara Bungas ne. Nang uma makaam tambah tuha handak manimnag cucu balum dapat-dapat. Akhirnya katuhukan bacarai kawin bacarai kawin kadada lagi urang nang bapangkat wan baduit datang malamar.

Suatu hari badatanglah urang kampung tatangga subalah handak mangawinkan anak bujangnya, Bujang Mastawing Japuk ngarannya, kada ah mun sugih kada tampan jua pulang, gawiannya hanyar mabingkil, kadang mambaiki sapida, hunda hingga manambal ban bucor, nang uma kapingin jua handak manimang cucu.

Kada bapikir panjang lagi nang uma si Iyang Manohara Bungas langsung haja manarima, sabab sudah kada ada lagi urang handak wan Iyang Manohara Bungas ne, macam jara ada jua urang bakawin awan inya, sungguh bungas damintu.

Singkat kisah pulang bakawinlah si Bujang Mastawing Japuk ne lawan si Iyang Manohara Bungas. Bah arai banar si Bujang Mastawing Japuk ne dapat bini bungas, kada manyangka inya yang gawiannya hanya tukang bingkil wan tambal ban dapat jodoh bungas kaya artis ibu kuta.

Malam partama sangat bahagia kaduanya, kada kaya laki-laki sabalumnnya. Si Iyang Manohara Bungas kada sawat marasaakan surga dunia, tapi lawan si Bujang Mastawing Japuk ne inya  sayang bangat. Imbah kawin awan si Bujang Mastawing Japuk si panambal ban ne kada suah lagi tadangar carita bacarai kawin bacarai kawin dikampung ntu… maulah sarik Pak KUA haja…….

Nang uma pun sanang dah, rupanya nang uma jua salah napa dari halus sampai ganal diminumi jamu tarus akibatnya talabih-labih rapatnya hingga kada kalihatan lagi barang ntu kalaluannya. Si tukang tambal ban ne pintar sidin, hari-hari mancari lubang nang kada kalihatan, ras randam sidin kabanyu…baburinik inyak… “naham jar sidin ntu inya kalaluannya…” langsung ngai lagi…. damintu pang gawian sidin amun bahuma dirumah……

Damikian kisah ini samuga tarhibur….

wassalam……

Iklan

Penulis:

Hanya seorang hamba yang ingin berbagi dan bersilaturahmi, mencoba belajar menulis semoga apa-apa yang ditulis membawa manfaat bagi diri sendiri terutama dan bermanfaat untuk orang banyak. Mari tebarkan kebaikan dan jauhkan segala permusuhan semoga bangsa yang kita cintai ini menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk menjalani kehidupan menuju kehidupan yang sebenarnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s